Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Machowski Stanisław 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rzepecki Henryk

Sekretarz Rady Nadzorczej Luszka Piotr

Członek Rady Nadzorczej Wydra Henryk

Członek Rady Nadzorczej Makowski Jarosław  

 

SKŁAD ZARZĄDU Banku Spółdzielczego
Lwówek Śląski  w Lwówku Śląskim

 

 Prezes Zarządu Banku  – Jolanta Zamara

Wiceprezes Zarządu Banku  – Emilia Barszczewska  

Członek Zarządu  Banku  –  Jolanta Bartków  

 

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
 Banku Spółdzielczego Lwówek Śląski  w Lwówku Śląskim

 

Makowski Jarosław – Przewodniczący Komitetu Audytu

Machowski Stanisław – Członek Komitetu Audytu

Wydra Henryk – Członek Komitetu Audytu

Free Joomla templates by Ltheme