Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim rozpoczął swoją działalność w 1950 roku pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza. 25 czerwca 1950 roku w Sali konferencyjnej Powiatowej Rady Narodowej w Lwówku Śląskim odbyło się zebranie założycielskie Gminnej Kasy Spółdzielczej rejonu Lwówek Śląski. 30 sierpnia zarejestrowano Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej. Terenem działania Kasy było miasto Lwówek Śląski oraz  wsie Pławna, Radłówka,  Sobota, Zbylutów. Głównym celem kasy była działalność kredytowa i usługowa.

            W 1955 roku Kasa zrzeszyła 234 członków, których fundusz udziałowy wyniósł 7.128,50 zł.

            W dniu 10.04.1960 roku Uchwałą Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany nazwy Gminnej Kasy Spółdzielczej na Spółdzielnię Oszczędnościowo- Pożyczkową. W tym roku zrzeszonych członków było 1.062 a fundusz udziałowy wynosił 84.046,45 zł. Pięć lat później utworzone zostały trzy punkty kasowe w Pławnej, Chmielnie i Sobocie. Teren działania powiększył się i obejmował miasto Lwówek Śląski 39 okolicznych wiosek. Liczba członków zwiększyła się do 1.875, a fundusz udziałowy wzrósł do 313.000, 00 zł.

            W 1970 roku Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa przeniosła się do nowego lokalu, który jest przestronny, wygodny i co bardzo ważne mieści się w centrum miasta. Od  roku 1975 Bank dział już pod nazwą „Bank Spółdzielczy w Lwówku Śląskim"

            Obecnie Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski prowadzi działalność w Centrali oraz w dwóch Oddziałach w Lubomierzu i we Wleniu.

            Aktualnie jesteśmy zrzeszeni w Spółdzielczej Grupie  Bankowej S.A. w Poznaniu. Teren  działania  od 2008 roku poszerzył się do  województwa dolnośląskiego.

            Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski stara się być bankiem  uniwersalnym. Prowadzi działalność na terenach wiejsko - gminnych wykorzystując przewagę konkurencyjną, opartą na długoletniej tradycji spółdzielczości bankowej oraz znajomości wsi i jej mieszkańców. Rozszerzając swoją działalność Bank stale poszerza ofertę o nowe produkty oraz zwiększa efektywność finansową, spełniając wszystkie wymogi bezpieczeństwa stawiane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Osiągane przez Bank wskaźniki wypłacalności i płynności pokazują prawidłowo przyjętą strategię rozwoju. 

 

 

 

Free Joomla templates by Ltheme