Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego 

Lwówek Śląski  w Lwówku Śląskim

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Machowski Stanisław  

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rzepecki Henryk

Sekretarz Rady Nadzorczej Luszka Piotr

Członek Rady Nadzorczej Hładki Władysław

Członek Rady Nadzorczej Wydra Henryk

 

SKŁAD ZARZĄDU

 Banku Spółdzielczego   Lwówek Śląski  w Lwówku Śląskim

 

 Prezes Zarządu Banku  – Jolanta Zamara

Wiceprezes Zarządu Banku  – Emilia Barszczewska  

Członek Zarządu  Banku  –  Jolanta Bartków  

 

 Skład Komitetu Audytu

Hładki Władysław  –  Przewodniczący

Machowski Stanisław – Członek

Wydra Henryk - Członek